Aborta ietekme uz sievieti

Nav tādas sievietes, uz kuru aborts neatstāj nekādu ietekmi. Grūtniecība jebkurā gadījumā ir un paliek pieredze, neizdzēšams dzīves notikums. Lai gan fiziskie efekti var būt nelieli, psiholoģiskie un sociālie aborta efekti ir daudz lielāki. Pēc aborta sindroms tiek negribīgi atzīts kā slimība, kas var ietekmēt sievietes, kuras veikušas abortu. Dziļāka izpēte šajā jomā ir apgrūtināta dēļ noslēpumainības, kas ietver sievietes lēmumu veikt abortu, un vēlmes ‘atstāt to visu aiz muguras’ pēc iespējas ātrāk. Veiktā izpēte pārsvarā fokusējas uz sievietēm, kuras veikušas abortu nesen, un tādēļ iegūtie rezultāti parāda, ka dominē atvieglojums – ‘tas ir aiz muguras’. Tomēr, pieredze rāda, ka sievietes patiesībā ir nomainījušas vienas problēmas pret citām. Parādoties negatīvām emocijām, tās parasti tiek izdzīvotas vientulībā, valdot pārliecībai, ka neko vairs nevar darīt un vienkārši jādzīvo tālāk. 


Daudzas sievietes abortu veic tādēļ, ka uzskata, ka viņām nav citas izejas. Pirms aborta sievietēm ir patiesa vara un spēks – iespēja izvēlēties. Pēc aborta tās pieredz patiesu bezspēcību – tās paralizē sāpīgas emocijas, kuru gaismā iepriekšējie grūtie apstākļi šķiet niecīgi un blāvi. Apstākļi vienmēr var izmainīties, tomēr, ir grūti izmainīt satriektu sirdi. Dažām sievietēm lēmums par abortu nav nekas vairāk kā personiskās izvēles jautājums. Dažos apstākļos, it īpaši jaunu un vientuļu sieviešu gadījumā, aborts ir kļuvis par lēmumu, kuru no tām sagaida sabiedrība. Šāds spiediens liek daudzām sievietēm justies nespēcīgām un nespējīgām izvēlēties kādu citu iespēju.

Sieviete sirds dziļumos nekad nav 100% pārliecināta, ka aborts ir pareizais lēmums. Šāds lēmums parasti tiek pieņemts emociju iespaidā, redzot grūtos apstākļus – krīzi, kurā sieviete ir nonākusi:

  • materiālās problēmas,
  • mājokļa problēmas,
  • pārciesta slimība,
  • bailes,
  • bērna un sievietes noraidījums/nepieņemšana no bērna tēva puses,
  • noraidoša vai agresīva uzvedība no tuvinieku puses
  • un daudzi citi iemesli.

Par spīti populāram uzskatam, ka tā ir vienkārša medicīniska operācija, ir ļoti maz sieviešu, kas patiešām tic, ka aborts neatšķiras no apendicīta operācijas. Ja aborts tiešām nes sievietēm lielāku brīvību, tad kādēļ tik daudzas jūtas apmulsušas un nervozas, apsverot šo iespēju? Ja sieviete izvēlas abortu, tai nepieciešams apslāpēt savu sirdi – daļu, kuru Dievs ir radījis tā, lai tā instinktīvi aizsargātu un audzinātu savus bērnus. Dažām sievietēm, kad tās atrodas zem liela spiediena grūtu apstākļu rezultātā, bieži vien uzvar racionālais prāts un viņu griba dzen tās uz priekšu, lai veiktu abortu. Sirds emocijas un apsvērumi ir jābloķē. Šo bloķēšanas procesu var aprakstīt kā sienas uzcelšanu sevis aizsargāšanai, kā barjeru pret sāpēm, anestezējot dziļākās jūtas un paturot tās sevī. Pēc aborta nepieciešama liela emocionālā enerģija, lai šo sienu paturētu. Parādoties sāpīgām emocijām, šī siena sāk brukt. Daudzas sievietes nesaprot, kādēļ viņas jūt tik lielas sāpes, ja jau izvēlējās to, kas šķita pareizais lēmums viņu situācijā. 


Lasi arī:

Aborta ietekme uz vīrieti

Aborta ietekme uz ģimeni