Krīzes grūtniecības centrā piedāvā apgūt

Aicināti rūpēties

„Aicināti rūpēties” ir 45 stundu apmācību kurss, kura laikā ir iespēja apgūt konsultatīvu palīdzības sniegšanu pirms aborta situācijā. Programma ir sertificēta gan Lielbritānijā, gan Latvijā un ir balstīta uz Bībeles principiem.

Kurss domāts cilvēkiem, kuri vēlas izprast dzīvības svētumu, uzzināt patiesību par abortu un spontāno abortu, kā arī sniegt palīdzību krīzes situācijā nonākušām grūtniecēm un viņu ģimenēm. Pabeidzot šo apmācību kursu, ir iespēja arī darboties jauniešu programmā un turpināt apmācības „Parunāsim par mīlestību”, uzrunājot jauniešu gan skolās, gan dažādās organizācijās.

Kurss „Aicināti rūpēties” ir sadalīts 15 nodarbībās, kuras ilgst 3 stundas. Pēc kursa beigšanas tiek izsniegta Latvijas Māsu asociācijas piešķirta izziņa ar iegūtajiem kredītpunktiem, un absolventi var turpināt apmācības programmā „Ceļojums”.


Ceļojums

„Ceļojums” ir 30 stundu apmācību kurss, kurā tiek apgūta konsultatīvā palīdzības sniegšana pēc aborta, spontānā aborta, kā arī bērna zaudējuma gadījumos. Kurss ir sadalīts 10 nodarbībās - katra 3 stundu gara. Pēc kursa beigšanas tiek izsniegta Latvijas Māsu asociācijas piešķirta izziņa ar iegūtajiem kredītpunktiem.


Pieteikties apmācībām