Pamatvērtības
              Mīlēt, cienīt un pieņemt

Centra darbības pamatā ir kristīgā ētika, kas nozīmē:

Cieņa pret cilvēku un tā dzīvību - gan mātes, gan bērna.
Mēs uzskatām, ka cilvēks ir radīts pēc Dieva tēla un līdzības un tādējādi jebkurai dzīvībai ir vērtība.

Mīlestība pret personu un tā pieņemšana bez noteikumiem.
Neatkarīgi no personas uzskatiem, reliģiskās vai personiskās pārliecības, vērtībām, dzīvesveida vai lēmumiem, 
kurus šī persona ir pieņēmusi vai pieņems nākotnē.

Cieņa pret izvēles tiesībām un indivīda atbildības apzināšanās. 
Mēs uzskatām, ka izvēles tiesības ir Dieva dotas. Mēs arī apzināmies, ka vienlaicīgi cilvēkam ir dota arī atbildība, līdz ar to, likumu nezināšana neatbrīvo no sekām. Tādēļ mēs uzskatām par savu uzdevumu informēt cilvēkus par viņu lēmumu iespējamajām sekām, protams, atstājot izvēli viņu pašu rokās.

 

Uzzini, kāda ir KGC

Pieredze

Vēsture